OFERUJEMY NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W KLASACH VII i VIII

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową.

Uczestnik odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć umiejętności lub konkretny zawód. Ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.

Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się w warsztatach szkoleniowych lub u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników, przedsiębiorców).

Ukończenie szkoły podstawowej i przyuczenia do wykonywania określonej pracy daje możliwość uzyskania zatrudnienia oraz jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla.

Uczestnicy szkolą się w zawodach, poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy, umożliwiających najpierw uzyskanie zatrudnienia, potem jego utrzymanie, a w końcu usamodzielnienie się. Oferta kształcenia zawodowego obejmuje ponad 60 zawodów. Najczęściej wybieranymi przez młodzież zawodami są: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz-tynkarz, lakiernik, stolarz, elektryk, ślusarz, krawiec, tapicer.

Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w ramach OHP:

pomoc w wyborze zawodu,

pomoc w wyborze pracodawcy,

przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie różnych zainteresowań

Co daje nauka w naszej szkole:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej umożliwiające podjęcie dalszej edukacji, np. w szkole wyższego stopnia.

Zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – w przypadku ukończenia szkoły.

Bezpłatne zakwaterowanie w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, Chraplewie, Szamocinie i Próchnowie.

Bezpłatne wyżywienie, pomoc w sferze socjalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Szkoła kończy się ZEWNĘTRZNYM EGZAMINEM, organizowanym przez OKE w Poznaniu na zasadach obowiązujących w szkołach publicznych, rejonowych

Szkoły z oddziałami przysposabiającymi do pracy prowadzone są we współpracy z Wielkopolskim Komendantem OHP.

Oddziały znajdują się w:

Lubaszu,

Chraplewie,

Kłecku

Szamocinie,

Próchnowie

Niechanowie.