BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła daje wykształcenie ogólne oraz kwalifikacje w zawodzie. Po szkole istnieje możliwość dalszego kształcenia w szkole średniej.

Nauka trwa 3 lata

Ty wybierasz zawód, my organizujemy naukę.

Podczas nauki uczeń przystępuje do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, w zależności od zawodu są to jedna , dwie lub trzy kwalifikacje.

 • betoniarz-zbrojarz będzie przygotowany do: wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie, wykonywania mieszanek betonowych, wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.
 • Cukiernik będzie przygotowany do: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduktów cukierniczych, sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych, dekorowania wyrobów cukierniczych.
 • Drukarz offsetowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: sporządzania form drukowych, przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowania nakładu z form drukowych
 • Elektryk będzie przygotowany do: montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Fryzjer będzie przygotowany do: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, wykonywania zabiegów chemicznych włosów, wykonywania strzyżenia włosów, wykonywania stylizacji fryzur.
 • Kucharz będzie przygotowany do: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
 • Mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów samochodowych, naprawiania pojazdów samochodowych.
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do: montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, wykonywania robót tapeciarskich, wykonywania robót posadzkarskich.
 • Rolnik będzie przygotowany do: wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
 • Sprzedawca będzie przygotowany do: przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
 • Ślusarz –będzie przygotowany do: wykonywania elementów maszyn i urządzeń, naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń, konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • Tapicer będzie przygotowany do: wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich, wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych, wykonywania usług tapicerskich.