BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła daje wykształcenie ogólne oraz kwalifikacje w zawodzie. Po szkole istnieje możliwość dalszego kształcenia w szkole średniej.

Nauka trwa 3 lata

DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o. zapewnia stypendia, staże, praktyki.

Podczas nauki uczeń przystępuje do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, w zależności od zawodu są to jedna , dwie lub trzy kwalifikacje.

  • Maszynista maszyn offsetowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowania nakładu z form drukowych; obsługi maszyn rotacyjnych, arkuszowych lub zwojowych różnych typów, stosowanych do druku offsetowego jedno- i wielobarwnego: map, plakatów, czasopism, książek, katalogów, prospektów i innych
  • Elektromechanik będzie przygotowany do: Instalowania, montażu, demontażu i naprawiania urządzeń elektrycznych takich jak: sprzęt zmechanizowany, chłodziarki, urządzenia grzejne, klimatyzacyjne i sprzęt oświetleniowy, wykorzystując narzędzia elektromonterskie, ślusarskie, elektronarzędzia oraz podstawowe mierniki elektryczne; przeprowadza diagnozowanie stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych
  • Elektronik będzie przygotowany do: montażu, instalacji, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych
  • Operator maszyn introligatorskich będzie przygotowany do: przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu oprawy, obsługi maszyn introligatorskich wszystkich typów, przeznaczonych do wykonywania opraw twardych złożonych i prostych oraz opraw łączonych bezszyciowo.