Aktualności

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła daje wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole średniej. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem organizowanym w klasie programowo najwyższej i uzyskaniem kwalifikacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany przez OKE w Poznaniu i jest bezpłatny. Pozytywny wynik tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego. Nauka trwa 2 lub 3 lata. Klasy są wielozawodowe.

 

Dokładny wykaz zawodów, w których kształci szkoła znajduje się w sekretariacie.

Copyright © 2010