Liceum profilowane dla dorosłych

LICEUM PROFILOWANE – PROFIL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

 - czas trwania nauki : 3 lata

- uczniowie : absolwenci gimnazjum, którzy prezentują zainteresowania

  naukami ścisłymi, w szczególności zjawiskami ekonomicznymi zachodzącymi

  w gospodarce

- cele kształcenia :

 • rozpoznawać sytuację gospodarczą w kraju i regionie
 • wybrać drogę przyszłej kariery zawodowej w obszarach zawodów ekonomiczno-administracyjnych zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i samodzielnie ocenionymi własnymi możliwościami oraz potrzebami rynku
 • odszukać właściwe przepisy prawne regulujące działalność gospodarczą
 • zaplanować swoją działalność na rynku pracy w formie samozatrudnienia
 • rozróżnić i charakteryzować podstawowe funkcje i zakresy zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykonać podstawowe zadania w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych w małym przedsiębiorstwie
 • sporządzać dokumentację i korespondencję handlową
 • organizować stanowisko pracy biurowej zgodnie z zasadami ergonomii
 • pracować w zespole lub kierować pracą tego zespołu oraz podejmować optymalne decyzje w uzgodnieniu z innymi
 • korzystać z tekstowych i pozatekstowych źródeł informacji

- bloki tematyczne w procesie kształcenia :

 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej
 • elementy rachunkowości
 • praca biurowa
 • prawo i postępowanie administracyjne

- dalsza nauka :

 • szkoły policealne
 • studia licencjackie
 • studia magisterski

- możliwość znalezienia pracy :

 • sekretariat
 • dział ogólnoekonomiczny
 • dział finansowy
 • dział marketingu
 • dział zaopatrzenia lub zbytu
 • dział administracyjno-organizacyjny
Copyright © 2010