Aktualności

 • II Koncert Kolęd w Edukacji Lubasz 2015

   
 • Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła”

  We wrześniu br. Edukacja Lubasz wzięła udział w VI edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła”, w tym roku organizowanym przez Fundację Kapitan Światełko.

  Celem konkursu było nagrodzenie najlepszych projektów współpracy pomiędzy szkołami z miejscowości do 10.000 mieszkańców a organizacjami pozarządowymi.

  Projektem, który zgłosiliśmy do konkursu, był projekt realizowany razem ze Stowarzyszeniem Bliżej Siebie i Natury  „Aktywny Młody Obywatel”.

  W ramach projektu od czerwca do grudnia 2014r. prowadzone były warsztaty:

  Co to jest dziennikarstwo, Dziennikarstwo telewizyjne, Dziennikarstwo portalowe, Dziennikarstwo obywatelskie, Zbieranie materiałów dziennikarskich, Prowadzenie wywiadów, Prowadzenie programu, Prawo dziennikarskie, Montaż i obróbka wideo, Kadrowanie filmowe.

  Powstała grupa dziennikarska, która przygotowywała programy umieszczane w telewizji  internetowej oraz prowadziła portal internetowy, przeprowadziliśmy piknik obywatelski, warsztaty dla nauczycieli "Metody pracy z filmem w zakresie edukacji obywatelskiej" oraz otwarte warsztaty z partycypacji publicznej, liderstwa młodzieżowego oraz zarządzania zespołem.

  Udało nam się przejść do drugiego etapu tj. Wizyty Studyjnej przedstawicieli fundacji „Kapitan Światełko” w naszej szkole i tym samym znaleźć się w gronie 10 nagrodzonych szkół i stowarzyszeń w Polsce.

  16 listopada gościliśmy na Gali podsumowującej VI edycję konkursu „Otwarta Szkoła” w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

   
 • 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

  Z inicjatywy dyrektor Renaty Małeckiej w 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z 13 grudnia 1981 roku Szkoły im. I.J. Paderewskiego prowadzone przez Edukację Lubasz zorganizowały happening dotyczący stanu wojennego. Do współpracy zaproszono młodzież z Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu wraz z nauczycielem historii – Panią Małgorzatą Kabacińską. Uczniowie obu szkół wspierani przez kadrę pedagogiczną mogli wcielić się w role milicjantów oraz manifestującej „Solidarności”.

  Dzień rozpoczął się pod kościołem, gdzie odbyła się manifestacja „Solidarności”. Tłum skandował hasła z tamtych lat: „Wrona skona”, „Precz z komuną”, „Gestapo” itp. Następnie wygłoszono dwa przemówienia zagrzewające manifestujących do walki z milicją. W tym czasie na zgromadzonych czekał oddział milicji. Mundurowi utworzyli szyk i w widowiskowy sposób rozpędzili zebrany tłum, włączając w to aresztowania i odprowadzenie do milicyjnej Nysy, którą zgodził się użyczyć kolekcjoner i pasjonat Pan Marek Promiński. Ta część rekonstrukcji była bardzo wiarygodna i udana.

  Następnie akcja przeniosła się do budynku internatu Szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz. Tam na zmarzniętą młodzież czekała gorąca „strajkowa grochówka”. Po zregenerowaniu sił małe grupki „Solidarności” i milicji ruszyły na patrole po gminie Lubasz. Uczniowie rozdawali ulotki z epoki i zapraszali na wieczorną prelekcję. W tym czasie utworzyła się kolejna grupa manifestujących. Tłum zgromadził się pod sklepem „Lewiatan”, jednak i to zgromadzenie zostało przez interweniującą milicję rozpędzone.

  Zwieńczeniem dnia była prelekcja prowadzona prze Pana Jarosława Burchardta – pracownika poznańskiego oddziału IPN, na którą zostali zaproszeni goście: wicestarosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego – Pan Jacek Klimaszewski, wójt gminy Lubasz - Marcin Filoda, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: prezes Ryszard Kosicki, Pani Małgorzata Biernat, Pani Angelika Kosicka-Skoczylas oraz reprezentanci Towarzystwa Seniora „Słoneczko” i mieszkańcy Lubasza. Prelekcji wysłuchała także młodzież ucząca się w lubaskich placówkach. Tego dnia przedstawiono także zwycięskie prezentacje na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, które przygotowali uczniowie obu szkół w ramach konkursu.

  Uczczenie pamięci ofiar wprowadzenia stanu wojennego połączone było także z projekcjami filmów dokumentalnych z epoki, fragmentów przemówień ówczesnych władz partyjnych oraz muzyką, która oddawała nastroje tamtego czasu.

   
 • Dzień Patrona w Edukacji Lubasz

  W dniu 155 rocznicy urodzin naszego patrona szkoły – Ignacego Jana Paderewskiego odbyły się liczne konkursy związane z tym radosnym wydarzeniem oraz apel poświęcony Świętu Niepodległości, które już niedługo będziemy obchodzić.

  Już od tygodnia trwały przygotowania do obchodów Święta Patrona. Wcześniej odbyły się eliminacje do szkolnego konkursu na temat życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego. Każda klasa przygotowywała portret tego znakomitego polityka i muzyka, klasy ćwiczyły śpiewanie hymnu szkoły.

  Nadszedł długo oczekiwany dzień. Pięcioro uczniów zmierzyło się w finale konkursu z niełatwymi pytaniami dotyczącymi biografii Paderewskiego. W ferworze zmagań wyłoniono trójkę najlepszych: I miejsce – Jagoda Świderska klasa II TW, II miejsce – Szymon Gryll klasa I a LO, III miejsce Joanna Karwowska klasa III TUF. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejszy portret Paderewskiego: I miejsce zajęła Zuzanna Łyskanowska z klasy I a LO, II miejsce - Aleksandra Skrzypczak z klasy I b LO, a trzecie miejsce jury przyznało Kindze Wicher z klasy I a LO i Marcie Hellwich z klasy II TW. Dominika Łesak z klasy II c LO otrzymała wyróżnienie za pomysł w ujęciu postaci Paderewskiego. Każda z klas miała także zaprezentować hymn szkoły. Były różne pomysły: od tradycyjnego śpiewu po angielski, z podziałem na głosy, z podziałem na chłopców i dziewczęta… Ostatecznie wygrała klasa I b LO, która w nagrodę wraz z wychowawcą Januszem Olechem pójdzie na pizzę.

  Po wszystkich konkurencjach odbyła się akademia, która nawiązywała do Święta Niepodległości i podkreślała narodowy charakter tego dnia. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: podinspektor Henryk Gabryelczyk - ekspert wydziału prewencji reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Policji, kapitan Waldemar Malczewski reprezentujący Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Anna Kołodziej reprezentująca Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki - Tadeusz Teterus wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu  - Bogdanem Tomaszewskim, Powiatowy Komendant Policji mł. insp. Piotr Ryżek, Powiatowy Komendant Straży Pożarnej st. bryg. - Jacek Kwapis oraz inni.

  Apel rozpoczęła dyrektor Szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz – Renata Małecka, która pięknymi słowami przypomniała jak ważna w dzisiejszych czasach jest dla nas ojczyzna i jaką rolę odgrywa w naszym życiu. Nie zabrakło słów odnoszących się do patriotyzmu, który także jest związany z naszą małą, szkolną społecznością. Na zakończenie zostało zaprezentowane krótkie przedstawienie, które przede wszystkim nawiązywało do historii Polski oraz sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego.

  Nawiązując do słów Pani Agnieszki Kosickiej – przedstawiciela organu prowadzącego szkołę - warto podsumować: „Nadal dbajmy o polską mowę, ratujmy życie oddając krew, pomagajmy słabszym i cierpiącym. Ideały Paderewskiego są wiecznie żywe…”

   

Liceum profilowane dla dorosłych

LICEUM PROFILOWANE – PROFIL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

 - czas trwania nauki : 3 lata

- uczniowie : absolwenci gimnazjum, którzy prezentują zainteresowania

  naukami ścisłymi, w szczególności zjawiskami ekonomicznymi zachodzącymi

  w gospodarce

- cele kształcenia :

 • rozpoznawać sytuację gospodarczą w kraju i regionie
 • wybrać drogę przyszłej kariery zawodowej w obszarach zawodów ekonomiczno-administracyjnych zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i samodzielnie ocenionymi własnymi możliwościami oraz potrzebami rynku
 • odszukać właściwe przepisy prawne regulujące działalność gospodarczą
 • zaplanować swoją działalność na rynku pracy w formie samozatrudnienia
 • rozróżnić i charakteryzować podstawowe funkcje i zakresy zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykonać podstawowe zadania w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych w małym przedsiębiorstwie
 • sporządzać dokumentację i korespondencję handlową
 • organizować stanowisko pracy biurowej zgodnie z zasadami ergonomii
 • pracować w zespole lub kierować pracą tego zespołu oraz podejmować optymalne decyzje w uzgodnieniu z innymi
 • korzystać z tekstowych i pozatekstowych źródeł informacji

- bloki tematyczne w procesie kształcenia :

 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej
 • elementy rachunkowości
 • praca biurowa
 • prawo i postępowanie administracyjne

- dalsza nauka :

 • szkoły policealne
 • studia licencjackie
 • studia magisterski

- możliwość znalezienia pracy :

 • sekretariat
 • dział ogólnoekonomiczny
 • dział finansowy
 • dział marketingu
 • dział zaopatrzenia lub zbytu
 • dział administracyjno-organizacyjny
Copyright © 2010