Klasa policyjna w Liceum Ogólnokształcącym

PROGRAM NAUCZANIA

Program nauczania dla klas policyjnej oparty jest na „PROGRAMIE NAUCZANIA DLA KLAS PONADGIMNAZJALNYCH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA POLICJI - EDUKACJA POLICYJNA 2016” opracowanym w Gabinecie Komendanta Głównego Policji.

CELE DYDAKTYCZNE PROGRAMU:

 • Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej.
 • Zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony.
 • Kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych.
 • Skuteczne przygotowanie uczniów do postępowania rekrutacyjnego w ramach naboru do Policji i innych służb.

Innowacyjny sposób realizacji programu nauczania:

 • w każdym tygodniu 2 h (x 45’) zajęć teoretycznych – prowadzona przez nauczyciela EW.
 • zajęcia z musztry i strzelectwa;
 • OBÓZ SZKOLENIOWY - w drugim półroczu pierwszej i drugiej klasy;
 • zwiedzanie obiektów policyjnych;
 • spotkania z funkcjonariuszami policji i innych służb podległych MSWiA;
 • pozyskanie wiedzy o kryteriach naboru do innych służb (wojsko, SG, SOP, ABW, SW, CBA).

Korzyści dla ucznia:

 • uczeń – absolwent – posiada pełna wiedzę co do wymagań stawianych kandydatom do służby w Policji i innych służbach podległych MSWiA, MON i MS;
 • dodatkowe punkty w trakcie naboru do Policji;
 • możliwe stałe konsultacje z przedstawicielami terenowych komórek kadrowych Policji i innych służb w zakresie możliwości podjęcia służby w Policji oraz innych służb.