LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU POŻARNICZYM

PROGRAM NAUCZANIA

Program pożarniczy stanowi dodatkowy element w zakresie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym. Realizacja programu odbywa się w oparciu o autorski program nauczania na bazie sprzętowej lokalnej jednostki OSP.

Program cechuje się korelacją z programem nauczania z zakresu fizyki, chemii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, podstaw przedsiębiorczości oraz programem nauczania wychowania fizycznego.

Program przygotowuje uczniów do podjęcia nauki w szkołach pożarniczych lub medycznych oraz do pracy w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

NAUKA I MUNDUR

  • Nauka trwa 4 lata.
  • Blok zajęć pożarniczych wzbogacony jest o specjalistyczny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  • Klasa pożarnicza jest klasą mundurową – wszyscy zakwalifikowani kandydaci w czasie obozu integracyjnego pod koniec wakacji wykupią zamówione przez Szkołę mundury, które będą nosić w czasie zajęć lekcyjnych (4 razy w tygodniu oraz podczas uroczystości szkolnych i świąt państwowych).

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie przebiegać tak samo jak do innych klas liceum ogólnokształcącego. Dodatkowo do klasy o profilu pożarniczym wymagane są:

  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do kontynuacji nauki w klasie pożarniczej (lekarz pierwszego kontaktu).
  • Oświadczenie Rodziców o zgodzie na wyjazdy dziecka na obozy kondycyjne w czasie 3-letniego cyklu nauki.
  • Pozytywny wynik egzaminu wstępnego - egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej.

Klasa o profilu pożarniczym umożliwia zdobycie ciekawego zawodu oraz pomysłu na siebie. Jeśli jesteś osobą ambitną, wysportowaną i żądną wiedzy – czekamy na Ciebie.