TECHNIK WETERYNARII (symbol 324002)

Okres kształcenia : 5 - letni okres kształcenia zakończony egzaminem maturalnym oraz w trakcie nauki kwalifikacjami w zawodzie:

 • K1: Prowadzenie chowu , hodowli i inseminacji zwierząt ( R.9.)
 • K2: Wykonanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ( R.10.)
 • K3:Wykonanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11)

organizowanymi przez OKE w Poznaniu.

Jeśli interesuje Cię świat zwierząt , jego środowisko , cechy , zagrożenia , chcesz być asystentem lekarza weterynarii - ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Poznasz:

 • zasady opieki i pielęgnacji zwierząt;
 • będziesz udzielał porad i konsultacji weterynaryjnej;
 • będziesz wykonywał badania laboratoryjne;
 • będziesz asystentem przy zabiegach tj. badanie zwierząt, sekcjach zwierząt;
 • poznasz przedmioty zawodowe: anatomię i fizjologię zwierząt, chów i hodowlę zwierząt, inseminację zwierząt, diagnostykę weterynaryjną, choroby i pielęgnacja zwierząt, administracja weterynaryjna , higiena zwierząt rzeźnych i weterynaryjnych
 • wyjedziesz na tygodniową praktykę do Instytutu Zootechniki w Odrzechowej w rejonie Bieszczad;
 • odbędziesz 6-tygodniową praktykę na którą będą składać się następujące instytucje prywatne lub państwowe: lecznica dla małych i dużych zwierząt, rzeźnia.

Zawód technik weterynarii przygotowuje Cię do pracy :

 • w lecznicach weterynaryjnych;
 • w sklepach zoologicznych;
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego;
 • w fermach przemysłowych;
 • w zakładach hodowli zwierząt;
 • w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej;
 • w nadzorze sanitarno – weterynaryjnym;
 • w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt;
 • oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne.